Algemene informatie over dit Privacy statement

In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, kunnen wij direct of indirect persoonsgegevens van jou, als gebruiker van onze dienst(en), verwerken. Bestvisit B.V (hierna: bestvisit.eu), gevestigd te Sluis, gouverneurstraat 33, 4524 BC Sluid kan worden aangewezen als 'verantwoordelijke' voor de verwerking van de persoonsgegevens in dat verband. In dit Privacy statement staat hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de regels van de Nederlandse, Belgische  en Europese privacy wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer er een koopovereenkomst tot stand komt tussen jou en een webshop via het online shoppingplatform van bestvisit.eu, zal ook de webshop jouw persoonsgegevens verwerken en als zodanig als verantwoordelijke kwalificeren. Raadpleeg het privacy beleid van de betreffende webshop voor meer informatie over hoe zij omgaat met jouw persoonsgegevens.

Toepasselijkheid

Dit Privacy statement is van toepassing op alle gegevens die bestvisit verzamelt en verwerkt van haar gebruikers via het gebruik van de website van bestvisit.eu

1. Contactgegevens van bestvisit.eu

Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen:

Bestvisit B.V.
Gouverneurstraat 33
4524 BC, Sluis
Nederland
T: +32 (0)485 34 54 19
E: info@bestvisit.eu   
KvK :71860355

2. Typen persoonsgegevens

Om bepaalde diensten te kunnen aanbieden, worden door beslist.nl persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan onder meer om gegevens die actief worden verstrekt, zoals: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en bank- of creditcard gegevens. Daarnaast worden gegevens verwerkt die passief worden verstrekt, zoals je IP-adres.

Wij gebruiken deze gegevens om statistieken en analyses te maken over het gebruik van onze website, om het gebruiksgemak voor jou als bezoeker te verbeteren, om relevante advertenties te tonen en de prestaties van onze website te optimaliseren. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor de in dit Privacy beleid beschreven doeleinden.

3. Doeleinden voor verwerking door Bestvisit

Bestvisit verwerkt hiermee jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen

 • de uitvoering (of voorbereiding van) de overeenkomst met jou of (web)shops / handelaars op ons online winkelplatform

We hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en Bestvisit of voor de (web) shops / handelaars via ons online shopping platform, zoals jouw aankoop van een product of je recht op garantie. Dit is het geval bij:

 • Bestellingen & pre-order via ons online shopping platvorm
 • Levering
 • Onafgerekende producten
 • Retour & reparatie
 • Inruil & 2e hands
 • Contact met onze klantenservice
 • Evaluatie van haar dienst(en)

Indien de betaling van een bestelling plaatsvindt via de Winkelwagen-optie van bestvisit, worden ook je bank- of creditcardgegevens gebruikt. Voor de afhandeling van het betalingsverkeer werkt bestvisitl samen met een of meerdere payment service providers ("PSP") met wie deze gegevens ook worden gedeeld.

 • het gerechtvaardigd belang, . Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. Dit geldt voor:
  • Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
  • Contact met onze klantenservice
  • Bezoek van de Bestvisit-website
  • Uw Bestvisit account 
  • Nieuwsbrief & e-mail
  • Persoonlijk advies
  • Acties
  • Social media

  We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer er fraude vermoed wordt.

4. Bewaren van persoonsgegevens

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen, of voor de termijn waarvoor je ons toestemming hebt gegeven. Voor persoonsgegevens die voor de boekhouding noodzakelijk zijn, hanteert bestvisit een bewaartermijn van 7 jaar. Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren.

5. Wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt

Bestvisit verwerkt persoonsgegevens volgens de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG"). Wij kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bezorging) en andere bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Wij zullen persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan derden, behalve als dat noodzakelijk is voor het plaatsen van je bestelling, het verwerken van de betaling, of indien dit wettelijk verplicht is.

6. Advertenties van derden en cookies

Om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt bestvisit.eu gebruik van cookies. Daarnaast worden op de website advertenties van derden vertoond.

In dit kader worden gegevens omtrent je bezoek aan onze website verzameld, zoals bezoekfrequentie, browsertype, bezochte pagina's en duur van het bezoek. Deze informatie gebruikt beslist.nl om de gebruikersvriendelijkheid van de website te bevorderen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, raadpleeg over cookies pagina.

Op de website is het ook mogelijk om productpagina's te delen via sociale media zoals Facebook, Pinterest en Twitter. Hiermee kunnen de beheerders van deze sociale media bepaalde informatie over jou bijhouden. Bestvisit heeft hier verder geen invloed op. Raadpleeg het privacy- en cookiebeleid van deze social media diensten voor meer informatie, voor je hier gebruik van maakt.

7. Reviewvoorwaarden

Op onze website kun je een review schrijven over een webshop. Op het schrijven van deze review zijn de reviewvoorwaarden van toepassing, die lees je op de richtlijnen webshopreviews pagina. In verband hiermee zullen we ook persoonsgegevens van je bewaren. Deze worden gebruikt in overeenstemming met de reviewvoorwaarden.

8. Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ander onrechtmatig gebruik. Omdat geen enkel IT systeem 100% beveiligd kan zijn, kunnen wij de veiligheid van jouw persoonsgegevens die je aan ons verstrekt helaas niet voor 100% garanderen.

9. Jouw rechten

Jij hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in te zien, te wijzigen, te corrigeren, te beperken, te verwijderen en/of als je dit wilt, te kopiëren of mee te nemen. Het inzien, wijzigen en corrigeren kan via de instellingen van je persoonlijke Mijn bestvisit-account, of door ons een e-mail te sturen. Andere verzoeken, voor bijvoorbeeld de beperking van een verwerking of verwijdering van persoonsgegevens kunnen via de email bij bestvisit worden ingediend. Wij zullen je dan schriftelijk of per e-mail, zo snel mogelijk, een overzicht toesturen van alle persoonsgegevens die wij van jou hebben. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Dergelijke verzoeken voor het uitoefenen van rechten zijn in beginsel gratis, behalve in het geval van (kennelijk) misbruik of herhaaldelijke verzoeken, in welke geval bestvisit zich het recht voorbehoudt om hiervoor de redelijke vergoeding per aanvraag in rekening te brengen, dan wel om een verzoek te weigeren.

In geval van een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of de afhandeling van jouw verzoek, kun je ook contact opnemen met bestvisit of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Aanpassingen Privacy statement

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van bestvisit te kunnen verwerken, behoudt bestvisit zich het recht voor om de inhoud van dit Privacy statement aan te passen. In dat geval zal Bestvisit je hierover van tevoren informeren. Daarnaast zal het meest recente Privacy statement op de website van Bestvisit kunnen worden geraadpleegd.